Personal & Miljö

Personalen består tre chaufförer på linjebussen samt Björn i skolbussen. Samtliga har Gotlands kommuns förarcertifiering. Samt EUs YKB där HLR, ecodriving, Brand, Säkerbuss, mm ingår.      

Vi värnar om miljön och kör med bästa möjliga kvalitet på diesel & smöroljor. Vi använder även miljövänliga smörjmedel och rengöringsmedel.